Publikacje

Nam porttitor blandit accumsan. Ut vel dictum sem, a pretium dui. In malesuada enim in dolor euismod, id commodo mi consectetur.
 1. Hajduk G., Specifics and Features of Outsourcing Marketing Communications Activity, Central European Business Review Vol 5, No 3, 2016 p. 78-87DOI.
 2. Hajduk, G., Postrzeganie Rzeszowa jako marki – wyniki badań, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 49, 2017, s.119-128.
 3. Hajduk G., Mróz-Gorgoń B., Rola strategii w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, red. Wróblewski Ł. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 33-47.
 4. Hajduk G., Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych Studia Medioznawcze 3 (70) 2017, s. 101-113.
 5. Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development – on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 6. Hajduk G., Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań, Marketing i Rynek 9/2017, s. 146-153.
 7. Hajduk G., Challenges for marketing communications in the digital age, [w:] The impact of the digital world on management and marketing, red. Mazurek G., Tkaczyk J., Poltext, Warszawa 2016, s. 183-195. 
 8. Hajduk G., Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 45(1)/2016, s. 264-273.
 9. Hajduk G., Outsourcing Marketingu, Newsline Magazine nr 01, 2016, s. 31-36
 10. Hajduk. G. Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, Logistyka nr 2/2015, s. 1479-1486.
 1. Hajduk G., Mazurek G., Dydaktyka marketingu w Polsce a wyzwania praktyki, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE Warszawa 2014, s. 695-705.
 2. Socio-Economic Regional Development in the Context of European Integration, red. G. Hajduk, B. Wierzbiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 3. Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka, zarządzanie marketing, red. G. Hajduk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 4. Hajduk G., Outsourcing komunikacji marketingowej, Kontrowersje wokół marketingu, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, nr 3 tom I, Warszawa 2013, s. 127-134.
 5. Hajduk G., Kształtowanie marki terytorialnej jako sposób na zwiększanie konkurencyjności jednostek osadniczych, Handel Wewnętrzny, Warszawa 2013.
 6. Hajduk G., Określanie tożsamości marki miasta na przykładzie Rzeszowa, [w:] Public Relations. Nowe trendy. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2013, s. 177-188.
 7. Hajduk G., Perspektywy rozwoju marketingu – podsumowanie konferencji naukowej towarzyszącej XXIV Zjazdowi Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji w Rzeszowie, Marketing i Rynek 11/2012.
 8. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – perspektywa nabywcy i producenta. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012, tom 2, s. 95-103.
 9. Hajduk G., Uwarunkowania i zakres całościowej oceny efektów komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, [w:] Badania Marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, 2012, s. 241- 249.
 10. Hajduk G., Communication skills of students’ and graduates – research result, [w:] Key competencies in knowledge society: today’s trends, methods of development and researches, red. Mesaros P., Mesarosova M., Euro Scientia vzw, Brussels 2011, p. 78-87.
 1. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej – na podstawie wyników badań podkarpackich przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2011, s. 284-291.
 2. Hajduk G., Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej; [w:] Marketing przyszłości. Trendy strategie instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, 2011, s. 111-122.
 3. Hajduk G., Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 20-29.
 4. Hajduk G. Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki, [w:] Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 104-134. 
 5. Hajduk G., Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red., D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 67-74.
 6. Hajduk G., Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych – wyniki badań,  [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe US nr 559 Ekonomiczne problemy usług nr 42, Szczecin 2009, s 37-45.
 7. Hajduk G., Pomiar efektów komunikacji marketingowej (aspekty metodologiczne), Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2009, s. 267-273.
 8. Hajduk G., Zintegrowana komunikacja marketingowa – reguły kształtowania i  implementacji [w:] Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 378-383.
 9. Hajduk G., Skuteczność i efektywność PR, [w:] Public relations – narzędzia przyszłości, red. T. Soliński, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 89-98.
 10. Hajduk G., Skuteczność programów lojalnościowych – wybrane aspekty, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny 06, s. 119-124.
 1. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej – na podstawie wyników badań podkarpackich przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2011, s. 284-291.
 2. Hajduk G., Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej; [w:] Marketing przyszłości. Trendy strategie instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, 2011, s. 111-122.
 3. Hajduk G., Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 20-29.
 4. Hajduk G. Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki, [w:] Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 104-134. 
 5. Hajduk G., Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red., D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 67-74.
 6. Hajduk G., Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych – wyniki badań,  [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe US nr 559 Ekonomiczne problemy usług nr 42, Szczecin 2009, s 37-45.
 7. Hajduk G., Pomiar efektów komunikacji marketingowej (aspekty metodologiczne), Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2009, s. 267-273.
 8. Hajduk G., Zintegrowana komunikacja marketingowa – reguły kształtowania i  implementacji [w:] Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 378-383.
 9. Hajduk G., Skuteczność i efektywność PR, [w:] Public relations – narzędzia przyszłości, red. T. Soliński, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 89-98.
 10. Hajduk G., Skuteczność programów lojalnościowych – wybrane aspekty, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny 06, s. 119-124.
 1. Surmacz T., Hajduk G., Ethnocentric attitudes of Polish consumers on the example of inhabitants from the Podkarpackie voivodship, [w:] Ekonomika firiem 2004. Tom I,  red. T. Varcholova, Ekonomická Univerzita v Bratislave 2004, s. 631-636.
 2. Makarski S., Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu produktów zaspokajających zróżnicowane potrzeby konsumentów, [w:] Człowiek a rynek. Tom II, red. S. Partycki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 254-263.
 3. Hajduk G., Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa [w:] Public relations – wyzwania współczesności, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 319-329.
 4. Wierzbiński B., Hajduk G., Wzorce percepcji i struktura postaw społecznych wobec reklamy, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 1, 2003, s. 32-43.
 5. Hajduk G., Cyran K., Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców – wyniki badań, [w:] Przedsiębiorczość – zagadnienia wybrane, red. J. Michalak, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 211-222.
 6. Hajduk G., Znaczenie reklamy w kreowaniu wyobrażenia o przedsiębiorstwie, [w:] Public Relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 91-100.
 7. Hajduk G., Wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na zachowania rynkowe nabywców, [w:] Public Relations. Materiały z II Kongresu PR, red. D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 473-481.
 8. Kuźniar W., Hajduk G., Tendencje zmian w handlu detalicznym w Polsce i woj. podkarpackim na tle sieci handlowej w Unii Europejskiej, [w:] „Gospodarka, Administracja, Samorząd” 2002, nr 1-2, s. 62-68.

moje miejsca w sieci

monografie, rozdziały w książkach, artykuły naukowe 

Let us help you grow Your business

Nam porttitor blandit accumsan. Ut vel dictum sem, a pretium dui. In malesuada enim in dolor euismod.