SCIENCE PUBLICATIONS

list of peer-reviewed articles and other scientific publications

SUBJECTS OF PUBLICATIONS

subject of scientific and research interests

SUBJECTS OF PUBLICATIONS

subject of scientific and research interests

 • Outsourcing of marketing – research, identification and analysis of phenomena related to reaching production companies for the services of external entities as part of the implementation of their own marketing function.
 • Effectiveness of marketing communication – research into the activity of business entities in the selection of forms and methods of marketing communication and research of buyers defining attitudes towards marketing activities applied to them.
 • Place branding (communication dedicated to building the brand of the place) – qualitative and quantitative research regarding the perception of Rzeszów as a place brand.

PLACES IN THE WEB – LEARNING

Profiles on websites and databases for scientists

PLACES IN THE WEB – LEARNING

Profiles on websites and databases for scientists

REsearch gate

Research projects and selected publications

ACADEMIA EDU

Selected scientific publications in the online version

Google Scholar

A list of scientific publications, quotations, H-index

MENDELEY

Reference manager and an academic social network

SCIENTIFIC ARTICLES

published in scientific journals

SCIENTIFIC ARTICLES

published in scientific journals

 1. Martynyuk, V., Dmowski, A., Gąsior, M., Hajduk, G., Economic issue of using artificial neural networks with radial-basis transmission functions for modeling efficiency of management processes. Journal of Modern Science, 2023, 54(5), pp.410-426. 
 2. Sokołowska E., Pawlak K., Hajduk G., Dziadkiewicz A., City brand equity, a marketing perspective, Cities, Volume 130, 2022, 103936. zobacz tekst>>
 3. Kucia M, Hajduk G, Mazurek G, Kotula N., The implementation of new technologies in customer value management – a sustainable development perspective, Sustainability, 2021; 13(2): 469. zobacz tekst>>
 4. Pawlak K, Hajduk G., City branding with stakeholders’ participation, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organisation and Management Series 2019, no. 139, s. 161-175. zobacz tekst>>
 5. Hajduk G. Wyzwania integracji komunikacji marketingowej w kontekście zjawiska outsourcingu i wirtualizacji marketingu, Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 5, s. 33-44. zobacz tekst>>
 6. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne – wyniki badań , Marketing i Rynek 4/2018, s. 268-278. zobacz tekst>>
 7. Michalcewicz K., Wolowiec K., Hajduk G., A brand of the city as an element of economic competitiveness, [w:] History is back. Institutional Socioeconomic and Business Challenges in a rapidly changing world, Proceedings of the 7th International Conference of ASECU Youth, Thessaloniki, Greece 2018, s. 512-519. zobacz tekst >>
 8. Hajduk G., Pawlak-Kołodziejska K., Specyfika procesu kreowania wizerunki marki przez startupy, Naukowy Przegląd Dziennikarski 1/2018 (25), s. 155-171. zobacz tekst >>
 9. Hajduk G., Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań, Marketing i Rynek 9/2017, s. 146-153. zobacz tekst >>
 10. Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development – on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 11. Hajduk G., Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych Studia Medioznawcze 3 (70) 2017, s. 101-113. zobacz tekst >>
 12. Hajduk, G., Postrzeganie Rzeszowa jako marki – wyniki badań, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 49, 2017, s.119-128. zobacz tekst >>
 13. Hajduk G., Mróz-Gorgoń B., Rola strategii w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, red. Wróblewski Ł. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 33-47.
 14. Hajduk G., Specifics and Features of Outsourcing Marketing Communications Activity, Central European Business Review Vol 5, No 3, 2016 p. 78-87. zobacz tekst>>
 15. Hajduk G., Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych Studia Medioznawcze 3 (70) 2017, s. 101-113.
  Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development – on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 16. Hajduk G., Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań, Marketing i Rynek 9/2017, s. 146-153. zobacz tekst >>
 17. Hajduk G., Challenges for marketing communications in the digital age, [w:] The impact of the digital world on management and marketing, red. Mazurek G., Tkaczyk J., Poltext, Warszawa 2016, s. 183-195. zobacz tekst >>
 18. Hajduk G., Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 45(1)/2016, s. 264-273. zobacz tekst >>
 19. Hajduk G., Outsourcing Marketingu, Newsline Magazine nr 01, 2016, s. 31-36
 20. Hajduk. G. Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, Logistyka nr 2/2015, s. 1479-1486. zobacz tekst >>
 21. Hajduk G., Mazurek G., Dydaktyka marketingu w Polsce a wyzwania praktyki, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE Warszawa 2014, s. 695-705.
 22. Hajduk G., Outsourcing komunikacji marketingowej, Kontrowersje wokół marketingu, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, nr 3 tom I, Warszawa 2013, s. 127-134. zobacz tekst >>
 23. Hajduk G., Kształtowanie marki terytorialnej jako sposób na zwiększanie konkurencyjności jednostek osadniczych, Handel Wewnętrzny, Warszawa 2013.
 24. Hajduk G., Określanie tożsamości marki miasta na przykładzie Rzeszowa, [w:] Public Relations. Nowe trendy. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2013, s. 177-188.
 25. Hajduk G., Perspektywy rozwoju marketingu – podsumowanie konferencji naukowej towarzyszącej XXIV Zjazdowi Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji w Rzeszowie, Marketing i Rynek 11/2012.
 26. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – perspektywa nabywcy i producenta. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012, tom 2, s. 95-103.
 27. Hajduk G., Uwarunkowania i zakres całościowej oceny efektów komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, [w:] Badania Marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, 2012, s. 241- 249.
 28. Hajduk G., Communication skills of students’ and graduates – research result, [w:] Key competencies in knowledge society: today’s trends, methods of development and researches, red. Mesaros P., Mesarosova M., Euro Scientia vzw, Brussels 2011, p. 78-87.
 29. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej – na podstawie wyników badań podkarpackich przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2011, s. 284-291.
 30. Hajduk G., Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej; [w:] Marketing przyszłości. Trendy strategie instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, 2011, s. 111-122. zobacz tekst >>
 31. Hajduk G., Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 20-29.
 32. Hajduk G. Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki, [w:] Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 104-134.
 33. Hajduk G., Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red., D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 67-74.
 34. Hajduk G., Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych – wyniki badań, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe US nr 559 Ekonomiczne problemy usług nr 42, Szczecin 2009, s 37-45.
 35. Hajduk G., Pomiar efektów komunikacji marketingowej (aspekty metodologiczne), Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2009, s. 267-273.
 36. Hajduk G., Zintegrowana komunikacja marketingowa – reguły kształtowania i implementacji [w:] Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 378-383.
 37. Hajduk G., Skuteczność i efektywność PR, [w:] Public relations – narzędzia przyszłości, red. T. Soliński, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 89-98.
 38. Hajduk G., Skuteczność programów lojalnościowych – wybrane aspekty, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny 06, s. 119-124.
 39. Hajduk G., Wizerunek jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy, [w:] Transfer Wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, red. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 69-76.
 40. Hajduk G., Surmacz T. Determinants of promotion decisions in polish companies. “Economics and Business Management”, vol. 4, special issue 2006, Słowacja, s. 61-74.
 41. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – wyniki badań, „Handel Wewnętrzny” 2006, numer specjalny 10, s. 184-191.
 42. Makarski S., Hajduk G., Zastosowanie metod oceny efektów komunikacji marketingowej jako jeden z kierunków ekspansji marketingu, [w:] Ekspansja czy regres marketingu, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006, s. 290-298.
 43. Hajduk G., Wizerunek producenta jako jedno z uwarunkowań decyzji zakupowych konsumentów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, media w kreowaniu wizerunku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 302-308.
 44. Hajduk G., Kraj pochodzenia a postrzegana jakość produktów – wyniki badań [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 224-231.
 45. Hajduk G., Cyrek P., Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 243-249.
 46. Makarski S., Hajduk G., Internal and external conditioning of entrepreneurship process, [w:] Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy, Sobrance – Zemplínska Šírava – Užhorod 2004, publikacja elektroniczna.
 47. Hajduk G., Wpływ reklamy na zachowania nabywców oraz postawy wobec podstawowych jej form – wyniki badań, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 2, 2004, s. 36-49.
 48. Surmacz T., Hajduk G., Ethnocentric attitudes of Polish consumers on the example of inhabitants from the Podkarpackie voivodship, [w:] Ekonomika firiem 2004. Tom I, red. T. Varcholova, Ekonomická Univerzita v Bratislave 2004, s. 631-636.
 49. Makarski S., Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu produktów zaspokajających zróżnicowane potrzeby konsumentów, [w:] Człowiek a rynek. Tom II, red. S. Partycki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 254-263.
 50. Hajduk G., Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa [w:] Public relations – wyzwania współczesności, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 319-329.
 51. Wierzbiński B., Hajduk G., Wzorce percepcji i struktura postaw społecznych wobec reklamy, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 1, 2003, s. 32-43.
 52. Hajduk G., Cyran K., Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców – wyniki badań, [w:] Przedsiębiorczość – zagadnienia wybrane, red. J. Michalak, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 211-222.
 53. Hajduk G., Znaczenie reklamy w kreowaniu wyobrażenia o przedsiębiorstwie, [w:] Public Relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 91-100.
 54. Hajduk G., Wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na zachowania rynkowe nabywców, [w:] Public Relations. Materiały z II Kongresu PR, red. D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 473-481.
 55. Kuźniar W., Hajduk G., Tendencje zmian w handlu detalicznym w Polsce i woj. podkarpackim na tle sieci handlowej w Unii Europejskiej, [w:] „Gospodarka, Administracja, Samorząd” 2002, nr 1-2, s. 62-68.

BOOKS

edited monographs

BOOKS

edited monographs

 

 

 1. Zarządzanie komunikacją marketingową. Integracja, nowe media, outsourcing, G. Hajduk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019.
 2. Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka, zarządzanie, marketing, red. G. Hajduk, E. Kubejko-Polańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
 3. Socio-Economic Regional Development in the Context of European Integration, red. G. Hajduk, B. Wierzbiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 4. Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka, zarządzanie marketing, red. G. Hajduk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Your Title Goes Here